Bydgoszcz, ul. Ks. Zygmnta Trybowskiego 3

Konto parafialne: 83 1020 1475 0000 8902 0259 2160 (PKO BP)

Bierzmowanie

Informacje dla rodziców i kandydatów do bierzmowania

Rozpoczęcie przygotowań do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w klasie siódmej i zgodnie z przepisami obowiązującymi w diecezji bydgoskiej trwają dwa lata. Msza św. z udziałem młodzieży w naszej parafii jest w niedzielę o godz. 10.00. Kandydaci do bierzmowania, uczniowie klas siódmych i ósmych, mają już obowiązek znać: zagadnienia wstępne plus definicje:

 • co to jest bierzmowanie?
 • co to jest sakrament?
 • siedem darów Ducha Świętego;

Sakrament Bierzmowania

W rodzinie dokonuje się wtajemniczenie bierzmowanych w codzienną modlitwę, cotygodniową liturgię Mszy św. i praktykę życia chrześcijańskiego. Zachęcam rodziców do systematycznego udziału w spotkaniach modlitewnych i liturgicznych z udziałem kandydatów do bierzmowania.

Przygotowanie kandydatów do bierzmowania ma zmierzać do tego, aby doprowadzić chrześcijanina do ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem i żywszej przyjaźni z Duchem Świętym przejawiającej się w otwarciu na Jego dary i natchnienia, aby lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność za życie chrześcijańskie (KKK nr 1309).

W przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania kandydat:

 • rozwija świadomość chrztu nie jako jednorazowego wydarzenia z przeszłości, ale jako procesu obejmującego całe życie;
 • rozumie bierzmowanie jako dopełnienie chrztu oraz istotny etap inicjacji chrześcijańskiej, co prowadzi do pogłębionego przeżywania Eucharystii.

W parafii św. Faustyny Kowalskiej w Bydgoszczy przygotowanie będzie odbywało się w kilku obszarach równolegle. Szczególnie wyeksponujemy dwa wymiary: informacyjny i formacyjny.

Oprócz udziału w katechezie szkolnej i parafialnej młodzież powinna rozwijać swoją relację z Jezusem przez uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św., nabożeństwach, osobistej modlitwie i korzystaniu z sakramentów.

Wymagania niezbędne

 • udział w spotkaniach wszystkich kandydatów w parafii,
 • udział w lekcjach religii w szkole i pozytywna opinia katechety,
 • pozytywnie zdane Scrutinium na temat wiary i życia w Kościele,
 • uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej,
 • spowiedź systematyczna/comiesięczna,
 • udział w nabożeństwie różańcowym w październiku,
 • udział w nabożeństwie majowym,
 • udział w Roratach,
 • udział w rekolekcjach adwentowych,
 • udział w Drodze krzyżowej,
 • udział w Gorzkich żalach,
 • udział w rekolekcjach wielkopostnych,
 • udział w Triduum Paschalnym,
 • adoracje,
 • zaangażowanie we wspólnocie Kościoła: ministrant, lektor, działalność charytatywna, wolontariat, harcerstwo itp.

Bezpośrednio przed przyjęciem sakramentu bierzmowania kandydat musi przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

Modlitwa o 7 Darów Ducha Świętego

Uwielbiam Cię, Duchu Święty, oddaję się Tobie i z ufnością proszę, abyś zawsze mieszkał we mnie, wszystkiego mnie nauczył i hojnie udzielał mi swoich darów.
O, Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną.
O, Duchu Święty, Dawco daru męstwa, umacniaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, prowadź mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru pobożności, uświęcaj mnie.
O, Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, broń mnie. Niebieski Ogniu, przemieniaj mnie w siebie, abym coraz bardziej płonął miłością Boga i ludzi. Niech miłość będzie najważniejszą regułą mego ziemskiego życia i darem uczestnictwa w Twoim Boskim życiu, w którym jesteś jedno z Ojcem i Synem w wiecznym szczęściu Trójcy. Amen.

Harmonogram

Harmonogram klasa VIII