Bydgoszcz, ul. Ks. Zygmnta Trybowskiego 3

Konto parafialne: 83 1020 1475 0000 8902 0259 2160 (PKO BP)

Historia

Historia naszej Parafii na osiedlu Eskulapa w Bydgoszczy sięga czasów przełomu tysiącleci, kiedy to Ks. Zygmunt Trybowski, sprawując urząd proboszcza Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Męczenników, pod koniec 2002 roku zawarł umowę nabycia nieruchomości pod przyszłą świątynię. Przez długie lata o miejscu przeznaczonym na budowę nowego kościoła przypominał stojący do dzisiaj przy Kaplicy Krzyż, przy którym spotykali się na modlitwach mieszkańcy naszego osiedla.

Pierwsza Msza św. w nowo powstającej Parafii odbyła się dnia 1 marca 2017 w Środę Popielcową, która rozpoczęła czas Wielkiego Postu, jak i nowy rozdział duchowego życia mieszkańców osiedla Eskulapa. Przez pierwsze miesiące na nabożeństwach spotykaliśmy się w namiocie, jednak już po kilku miesiącach funkcjonowania naszej Wspólnoty, dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli pod przewodnictwem Księdza Krzysztofa Kozłowskiego oraz wsparciu Księdza Biskupa i Kurii Diecezji Bydgoskiej udało się wybudować kaplicę.

W dniu kiedy Kościół wspomina liturgicznie św. Faustynę Kowalską, a więc dnia           5 października 2017 roku odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa Jana Tyrawy. W jej trakcie kanclerz Kurii Diecezji w Bydgoszczy, ks. prałat Grzegorz Nowak, odczytał dekret erygujący parafię pw. Św. Faustyny Kowalskiej w Bydgoszczy oraz ustanawiający jej proboszcza w osobie ks. Krzysztofa KOZŁOWSKIEGO.

Przez niemal 6 lat Ks. Krzysztof pełnił urząd proboszcza wypełniając znakomicie powierzone zadania duszpasterskie i parafialne.

28 sierpnia 2023 roku biorąc pod uwagę specyfikę parafii, wszystkie okoliczności oraz fakt, że parafię tworzy również spora rzesza służb mundurowych, w tym żołnierzy Wojska Polskiego na urząd proboszcza został powołany ks. ppor. Marek JANUCHOWSKI, kapłan diecezji bydgoskiej jednocześnie pełniący  zadania kapelana wojskowego 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy i 83 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Grudziądzu.

Uroczystego wprowadzenia w urząd proboszcza dokonał bp Krzysztof WŁODARCZYK – Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. Wprowadzając w urząd proboszcza w czasie homilii bp Krzysztof powiedział:  sama nominacja nie daje proboszczowi władzy w powierzonej mu parafii. Pełną pieczę pasterską nad wiernymi otrzymuje on od momentu kanonicznego jej objęcia. – Ksiądz Marek zgodził się kierować łodzią Kościoła parafii św. Faustyny i ufam, że dzięki waszej modlitwie i życzliwości będzie skutecznym narzędziem Bożej łaski. Tego wielkiego daru, który sprawi, że wszyscy szczęśliwie dopłyniemy do portu zbawienia, czyli nieba – mówił.

W czasie uroczystości wśród zaproszonych gości nie zabrakło, oprócz kanclerza kurii – ks. prałata Grzegorza Nowaka, dziekana – ks. prałata Jana Andrzejczaka, rodziny, przedstawicieli Wojska Polskiego, m.in. dowódcy 83 batalionu – płk. Andrzeja Sikory, dziekana Wojsk Obrony Terytorialnej – ks. kan. płk. Radosława Michnowskiego oraz  dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – ks. kan. płk. Stanisława Garbacika.