LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

MINISTRANT – to osoba spośród ludu Bożego, która podczas sprawowania liturgii spełnia funkcję pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. „Ministrare” z łaciny oznacza „służyć”. Ministrant jest więc tym, który służy (pomaga) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw.

Początków ministrantury dopatrujemy się już w czasach Jezusa Chrystusa. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do asysty liturgicznej – posługiwania. Początkowo byli to diakoni czyli słudzy. Gdy wspólnoty chrześcijańskie wzrastały wszystko co było do wykonania podczas liturgii, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy jej członków. W ten sposób można w kilku słowach przedstawić początki Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO).

Służba przy ołtarzu wymaga wielu wyrzeczeń, jednak świadomość, że służymy samemu Bogu umacnia nas. Każdy ministrant dumny jest z tego co robi. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu. Jest to dla nas wielka radość, bo przez służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana, lecz całej parafii i nas wszystkich zgromadzonych wokół Chrystusa. Ministrant przez służenie zbliża się do samego Boga, codziennie starając się naśladować Chrystusa poprzez modlitwę, pracowitość i sumienność.

Jeżeli chcesz służyć przy ołtarzu zwyczajnie PRZYJDŹ NA ZBIÓRKĘ!

Spotykamy się w czwartki po wieczornej Mszy Św.

 

SCHOLA

Sama nazwa schola wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.

Dołącz do nas i śpiewaj na chwałę Pana!

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com